Đơn vị cung cấp máy tính xách tay Mỹ chất lượng số 1 Hà Nội

  • Dell

    Latitude-Precision

  • HP

    Elitebook - Zbook

  • Lenovo

    ThinkPad

Chúng tôi không chạy theo giá rẻ để cung cấp những sản phẩm kém chất lượng

Laptop Battery/Adapter/Docking nhập khẩu mỹ giá rẻ

Thinkpad USB - thunderbolt 3

ThinkPad thunderbolt 3

Giá 4,500,000 VNĐ

Battery XPS 15 9550 Precision 5510 56Wh 11.4V RRCGW M7R96 62MJV

Battery XPS 15 9550 Precision 5510 56Wh 11.4V RRCGW M7R96 62MJV

Giá 1,500,000 VNĐ

Battery 84Wh 4GVGH Precision M5510 XPS 15 9550

New 84Wh Genuine 4GVGH Battery 1P6KD for Dell Precision 5510 XPS 15 9550

Giá 1,800,000 VNĐ

Dell Thunderbolt USB-C TB15 3C56F TX2CP

Dell Thunderbolt Dock- TB15 TX2CP 3C56F ( No Adapter )

Giá 1,500,000 VNĐ

Battery M4x00 M6x00

Battery 97W M4600 M4700 M4800 M6600 M6700 M6800

Giá 1,000,000 VNĐ

 Sạc Dell 240w

Dell 240w 12.3A: M6600-M6700-M6800-7710-M17xR3-M17xR4-M17xR5-17R1-17R2

Giá 1,200,000 VNĐ

Sạc Dell 180w

Dell 180w - 9.23A: M4600- M4700-M4800-7510

Giá 750,000 VNĐ

ThinkPad Ultra Dock

ThinkPad Ultra Dock: X220 X230 T420 T430 T520 T530 W530

Giá 1,000,000 VNĐ

Docking Dell Pr02x 3.0

Dell: M6x00 -M4x00-E65x0-E64x0-E72x0-M7510-M7710-M3510.....

Giá 950,000 VNĐ