Đơn vị cung cấp máy tính xách tay Mỹ chất lượng số 1 Hà Nội

  • Dell

    Latitude-Precision

  • HP

    Elitebook - Zbook

  • Lenovo

    ThinkPad

Chúng tôi không chạy theo giá rẻ để cung cấp những sản phẩm kém chất lượng

Laptop Battery/Adapter/Docking nhập khẩu mỹ giá rẻ

Dell Thunderbolt USB-C TB15 3C56F TX2CP

Dell Thunderbolt Dock- TB15 TX2CP 3C56F

Giá 3,000,000 VNĐ

Battery M4x00 M6x00

Battery 97W M4600 M4700 M4800 M6600 M6700 M6800

Giá 1,100,000 VNĐ

 Sạc Dell 240w

Dell 240w 12.3A: M6600-M6700-M6800-7710-M17xR3-M17xR4-M17xR5-17R1-17R2

Giá 1,200,000 VNĐ

Sạc Dell 180w

Dell 180w - 9.23A: M4600- M4700-M4800-7510

Giá 750,000 VNĐ

ThinkPad Ultra Dock

ThinkPad Ultra Dock: X220 X230 T420 T430 T520 T530 W530

Giá 1,500,000 VNĐ

Docking Dell Pr02x 3.0

Dell: M6x00 -M4x00-E65x0-E64x0-E72x0-M7510-M7710-M3510.....

Giá 950,000 VNĐ